Regulamin SU

Opublikowano: środa, 04, marzec 2015

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza III Wielkiego w Szpetalu Górnym

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły

2. Zarząd jest reprezentantem ogółu uczniów w składzie:

- Przewodniczący

- Zastępca przewodniczącego

- Sekretarz

3. Prawa i obowiązki Samorządu Uczniowskiego:

a) SU może przedstawić Dyrekcji , Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie w sprawach szkoły w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia jak:

- Prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymogami

- Prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania właściwych zainteresowań

- Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły

- Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu

b) Przedstawiciele SU mają obowiązek:

- Zachowywać się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka

- Dbać o honor i tradycję szkoły

- Godnie i kulturalnie zachowywać się w szkole i poza szkołą

- Dbać o piękno mowy ojczystej

- Okazywać szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły

- Dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów

- Przestrzegać zasad współżycia społecznego

- Przeciwstawiać się przejawom brutalności i wulgarności, szanować poglądy i przekonania innych

Samorząd 2015/2016

Opublikowano: środa, 14, październik 2015

Samorząd Uczniowski 2015/2016

Przewodnicząca: Julia Bączykowska kl.VI

Z-ca przewodniczącej: Anna Jarębska kl.VI

Skarbnik: Zuzanna Małkowska kl.V

               Kinga Palmowska kl. IV

Opiekun Samorządu Dużego: p. Paweł Jaskrowski

Opiekun Samorządu Małego: p. Julita Migdał - Gadaj

                                          p. Mirosława Bętlewska

2014/2015

Opublikowano: wtorek, 20, październik 2015

Samorząd Uczniowski 2014/2015

Przewodnicząca: Klaudia Nitkowska kl.VI

Z-ca przewodniczącej: Adam Kołtun kl.VI

Skarbnik: Anna Jarębska kl.V

             

Opiekun Samorządu Dużego: p. Paweł Jaskrowski

Opiekun Samorządu Małego: p. Ewa Karkoszka - Kapuścińska

                                       

Strój uczniowski

Opublikowano: środa, 04, marzec 2015

Każdego ucznia obowiązują następujące ustalenia dotyczące stroju szkolnego i wyglądu ucznia:

a) strój szkolny:

- granatowa kamizelka z logo szkoły (mundurek)

- granatowa lub czarna spódnica dla dziewcząt

- granatowe lub czarne spodnie dla chłopców

- rajstopy w stonowanych kolorach (beżowe, czarne, białe, granatowe)

b) strój galowy:

- biała bluzka, koszula

- granatowa lub czarna spódnica

- granatowe lub czarne spodnie

Strój galowy obowiązuje na wszystkich uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych, na których uczeń reprezentuje szkołę.

c) fryzura ucznia:

- fryzura powinna być schludna i estetyczna

- zabrania się: farbowania, wycinania wzorów, dopinania pasemek, trwałej ondulacji;

d) zabrania się stosowania makijażu oczu, ust, paznokci oraz noszenia tatuaży;

e) biżuteria:

- zabrania się noszenia chłopcom kolczyków

- zezwala się dziewczynkom noszenia jednej pary kolczyków

- zabrania się noszenia biżuterii na zajęciach motoryczno - zdrowotnych, wychowania fizycznego, gimnastyki korekcyjnej.

poczet

Podręczniki na rok 2015/2016

Opublikowano: czwartek, 02, lipiec 2015

Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016

wordDokument w formacie *.doc pobieram

pdfDokument w formacie *.pdf pobieram

Więcej artykułów…