Kalendarz szkoły 2016/2017

Opublikowano: środa, 04, marzec 2015

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

1

Rozpoczęcie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2016 r.

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku

szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

2 Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2016 r.

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku

szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

4 Ferie zimowe:

30 stycznia - 12 lutego 2016 r.

województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku

szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

5 Wiosenna przerwa świąteczna

13 - 18 kwietnia 2017 r.

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku

szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

.(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia

6 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

23 czerwca 2017 r.

(podstawa prawna:§2 ust. 1 rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

8 Ferie letnie

24 czerwca - 31 sierpnia 2017 r.

(podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia MENiSz dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Odsłony: 1232