patron

Patron szkoły

Opublikowano: środa, 04, marzec 2015

tablicaKazimierz

Patronem Szkoły jest Kazimierz III Wieki, który urodził się w Kowalu 30 kwietnia 1310r.
Na króla Polski został koronowany 23 kwietnia 1333 roku. Panowanie rozpoczął w niełatwym dla naszego państwa okresie. Wyniszczona ojczyzna potrzebowała wzmocnienia organizacji wewnętrznej oraz rozwoju gospodarki. Duże znaczenie zyskały tzw. Statuty Kazimierzowskie, w których unormował wymiar sprawiedliwości. Ujednolicił podatki, system celny oraz przeprowadził reformę pieniężną a od 1338r. uruchomiono bicie srebrnych groszy. Król zadbał również o rozwój osadnictwa, na szeroką skalę rozwinęło się lokacja miast.
W 1368 roku władca wydał tzw. Ordynacje górniczą, która regulowała wszelkie sprawy związane z organizacja pracy w kopalniach soli w Bochni i Wieliczce.
Kazimierz III Wielki dbał o rozwój nauki, w 364 roku założył pierwszy w Polsce uniwersytet Akademie Krakowska. Władca był ostatnim z rodu Piastów, zmarł bezpotomnie w 1370 roku.

logo