dzieje

Dzieje szkoły

Opublikowano: środa, 04, marzec 2015

Działalność Filialnej Szkoły Podstawowej w Szpetalu górnym rozpoczęła się  w roku szkolnym 1993/94. Początkowo uczęszczały dzieci tylko do oddziału przedszkolnego. Zajęcia odbywały się w salach katechetycznych przy plebani kościoła św. Józefa. Opiekunem oddziału przedszkolnego była pani Ewa Karkoszka. W następnym roku szkolnym 1994/95 grono uczniów poszerzyło się o kolejny oddział. Zajęcia oddziału przedszkolnego odbywały się na przemian z lekcjami klasy I. Opiekunem klasy I była pani Małgorzata Dydo. 13 października 1994 r. odbyło się pierwsze Uroczyste Pasowanie na Ucznia. Dzieci wraz z wychowawcą pojechały do macierzystej szkoły Podstawowej w Fabiankach, gdzie złożyły ślubowanie. W tym czasie Urząd Gminy Fabianki wydzierżawił budynek po starej plebani, który odremontowano i przystosowano na potrzeby placówki oświatowo - wychowawczej. W roku szkolnym 1995/96 przygotowano trzy sale lekcyjne dla klasy I, II i oddziału przedszkolnego na parterze budynku. Grono pedagogiczne składało się z trzech nauczycieli: Ewa Karkoszka, Małgorzata Dydo oraz Mirella Kwiatkowska pełniąca funkcję kierownika Filialnej Szkoły Podstawowej w Szpetalu Górnym. Szkoła była kameralna i przytulna. Klasy były ozdobione własnoręcznie wykonanymi przez nauczycieli pomocami dydaktycznymi, wspaniałymi pracami dzieci, gazetkami tematycznymi. Wyposażenie klas stanowiły funkcjonalne meble, sterowane stoliki i dostosowane krzesła. Tak przygotowana placówka zapewniała uczniom dobre warunki do nauki, wypoczynku i wspólnej zabawy. Ze względu na to, że szkoła nie posiadała sali gimnastycznej zajęcia wychowania fizycznego oraz uroczystości szkolne odbywały się w pobliskim budynku klub "Relax". Znamienną datą w historii szkoły był 30 grudnia 1998 r., kiedy to Zarząd Gminy Fabianki zdecydował przenieść szkołę docelowo do obiektu po Gminnym Domu Kultury. Ten budynek wymagał jednak pełnej adaptacji do nowych funkcji. Prace remontowo – budowlane, dostosowujące obiekt byłego klubu do potrzeb i zadań szkoły, przeprowadzone zostały wiosną 1999 r. W ich wyniku powstała funkcjonalna baza do działalności dydaktyczno – wychowawczej. W tym roku placówka stała się samodzielną jednostką i uzyskała miano

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZPETALU GÓRNYM.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Szpetalu Górnym od listopada 2005 roku mieści się w jednym budynku otoczonym starym parkiem - miejscem spacerów uczniów i mieszkańców . Dzięki zaangażowaniu pani dyrektor Mirelli Kwiatkowskiej oraz władz Gminy Fabianki, przy wykorzystaniu własnych środków i funduszy unijnych powstała placówka, o której śmiało można powiedzieć, że jest na poziomie europejskim. Nasza szkoła posiada bogato wyposażone pracownie: informatyczną , matematyczno-przyrodniczą , polonistyczną i językową. W każdej klasie uczniowie mogą korzystać ze sprzętu RTV i DVD. Z myślą o uczniach i ich pracujących rodzicach powstała wspaniała , kolorowa świetlica . Biblioteka nęci uczniów nie tylko lekturami, czasopismami, bogatym księgozbiorem podręcznym oraz nowościami wydawniczymi. Z książek i multimediów mogą korzystać również mieszkańcy Szpetala Górnego. Obok szkoły, pośród pięknej zieleni drzew, znajdują się boiska do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki, na których uczniowie bardzo chętnie rozwijają swoją sprawność fizyczną. Szkoła dba nie tylko o rozwój fizyczny dzieci , ale również intelektualny. Każdy z uczniów znajdzie coś dla siebie. W naszej placówce działa wiele kółek zainteresowań: kółko polonistyczne, kółko redakcyjne, kółko matematyczne, historyczne, kółko języka angielskiego i niemieckiego, kółko teatralne i kółko taneczne oraz szkolny klub unii europejskiej i szkolne koło Caritas.

his2

Uczniowie swoje wiadomości i zainteresowania mogą zaprezentować na licznych szkolnych i gminnych konkursach wiedzy i umiejętności. Od lat odnosimy sukcesy i zdobywamy nagrody. Wykwalifikowana kadra pomaga także wychowankom pokonywać trudności. Prowadzone są zajęcia dodatkowe dla uczniów z problemami w nauce, dla uczniów z opinią o dysleksji, dysortografii oraz zajęcia logopedyczne i rewalidacyjne. Każdego roku odbywają się wycieczki jednodniowe tematyczne i kilkudniowe do różnych zakątków Polski oraz krajów sąsiadujących. Byliśmy w Niemczech i Słowacji. Zorganizowanie wycieczek jest możliwe między innymi dzięki AUKCJI PRAC UCZNIÓW, RODZICÓW, DZIADKÓW I NAUCZYCIELI, która należy już do tradycji szkoły. Zebrane środki finansowe zawsze wykorzystywane są na potrzeby

uczniów. Nasza szkoła zapewnia optymalny rozwój wszystkim dzieciom. Od wielu lat uczęszczają do naszej placówki uczniowie niepełnosprawni. Integrują się ze społecznością szkolną, rozwijają się, zawierają nowe przyjaźnie. Uczniowie sprawni uczą się tolerancji i zrozumienia dla odmienności innych.

his1

Od zawsze towarzyszy nam motto: KWIATY NIECH BĘDĄ PIĘKNE, LUDZIE NIECH BĘDĄ DOBRZY, DZIECI NIECH BĘDĄ SZCZĘŚLIWE !