Konkurs "Bądź Eko z Lewiatanem"

Opublikowano: wtorek, 25, maj 2021

 

Regulamin butelkomatu:

                                         & 1

1. Regulamin określa zasady segregacji butelek PET w automatach do selektywnej zbiórki odpadów. Organizatorem selektywnej zbiórki butelek PET jest LEWIATAN HOLDING S.A. z siedzibą we Włocławku, ul. Kilińskiego10, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000089450.

                                         & 2

Celem prowadzonej zbiórki jest propagowanie ekologicznego podejścia dzięki lokalnej inicjatywie działania z zakresu ochrony środowiska.

                                         & 3

1. Warunkiem umożliwiającym korzystanie z udostępnionego butelkomatu jest posiadanie aktywnej Karty Mój Lewiatan służącej naliczaniu punków za oddane butelki do butelkomatu.

2. Kartę Mój Lewiatan może wyrobić każda osoba, która ukończyła 18 rok życia. Wyrobienie Karty możliwe jest u pracownika sklepu Lewiatan.

                                         & 4

1. Butelkomat przyjmuje butelki PET o pojemności od 0,2 do 2,5 litra.

2. Oddawane butelki muszą być czyste, niezgniecione, nie zawierać płynów. Muszą zawierać polska etykietę i czytelny kod kreskowy.

3. Za każdą oddaną butelkę osoba zdająca otrzyma 1 punkt. Punkty zliczane będą w programie lojalnościowym . Mój Lewiatan i wymieniane na bony zakupowe w wybranych sklepach Lewiatan. Punkty otrzymane za oddaną butelkę, sumują się z punktami uzyskiwanymi podczas zakupów w sklepach Lewiatan. Punkty będą widoczne w aplikacji Mój Lewiatan do 48 h od dokonania operacji zwrotu butelek.

4. Punkty za butelki nie mogą być wymienione na gotówkę, nie ma też możliwości wydawania reszty w przypadku gdy wartość transakcji zakupu towaru jest mniejsza niż wartość bonu. Wykorzystanie punktów i używanie Karty Mój Lewiatan jest uregulowane odrębnym regulaminem dostępnym na www.mojlewiatan.pl.

5. W przypadku braku kodu EAN w urządzeniu Klient może wysłać zdjęcie kodu EAN na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pozostawić butelkę w wyznaczonym miejscu w sklepie. Kod zostanie wprowadzony do bazy w ciągu 48 h.

                                        & 5

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Wydarzenia jest Organizator.

2. Regulamin będzie traktowany jako zaakceptowany przez osobę korzystającą z bankomatu z chwilą skorzystania z butelkomatu. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników będzie odbywało się zatem na podstawie art. 6 1 lit.b) rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dni 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanych dalej: "RODO")(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora zgodnie z RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) w celu umożliwienia publicznego przeprowadzenia Wydarzenia.

3. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, na przetwarzanie których wyraził zgodę, jak i również ich poprawiania oraz prawo ich sprostowania, ograniczania przetwarzania (w przypadku gdy przetwarzanie dokonywane jest na podstawie zgody), prawo do przenoszenia danych, prawo do wnoszenia sprzeciwu. Uczestnik ma ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. W związku z celami, dla których Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników odbiorcą ich danych osobowych mogą być podmioty uczestniczące w realizacji obowiązków wynikających  z Regulaminu (np. firmy współpracujące z Organizatorem w organizacji butelkomatu), a także podmioty pośredniczące w działaniach wykonywanych przez Organizatora np. dostawcy usług IT, agencje marketingowe lub kancelarie prawne.

                                      & 6

                            Postanowienia końcowe

1. każda osoba zobowiązana do znajomości postanowień niniejszego Regulaminu i jego przestrzegania.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o czym poinformuje uczestników.

3. W sprawach, których niniejszy Regulaminie nie obejmuje, wszelkie decyzje będą podejmowane przez Organizatora.

Odsłony: 455