Zarządzenie Dyrektora 4/2020

Opublikowano: niedziela, 27, wrzesień 2020

ZARZĄDZENIE NR 4/2020

Z DNIA 27.09.2020

DYREKTORA SZKOŁY O ZMIANIE TRYBU NAUCZANIA NA TRYB ZDALNY – HYBRYDOWY (dotyczy klas 7a,7b,8a,8b)

W SZKOLE PODSTAWOWEJ

IM.KAZIMIERZA III WIELKIEGO W SZPETALU GÓRNYM

Dyrektor szkoły na podstawie:

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017 r. poz. 59),

Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197),

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69 z późn. zm.)

  • Opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku

  • Opinii organu prowadzącego

  • Statutu Szkoły

oraz zebranych informacji o stopniu zagrożenia COVID-19 występującym w najbliższym środowisku zarządza, co następuje:

1. Od dnia 28 września 2020r. do dnia 04 października 2020r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kazimierza III Wielkiego w Szpetalu Górnym – klasy 7a,7b,8a,8b będą brali udział w zajęciach on-line wg ustalonego harmonogramu i zasad pracy, które zostaną przekazane uczniom przez wychowawców.

2. Pozostałe klasy uczestniczą w zajęciach stacjonarnych w szkole zgodnie z tygodniowym planem zajęć.

3. Powrót do stacjonarnego trybu nauki klas 7 i 8 nastąpi poprzez wydanie kolejnego zarządzenia dyrektora.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dyrektor szkoły

Renata Górska

Odsłony: 130