Zdalne nauczanie

Opublikowano: wtorek, 24, marzec 2020

Drodzy Uczniowie i Drodzy Rodzice

Od 25 marca 2020 nauczyciele będą prowadzić z uczniami naukę zdalną zgodnie z wytycznymi MEN.

Nauka w klasach 0-3 odbywać się będzie według zasad, jakie zostały wypracowane przez nauczycieli
i uczniów w pierwszym tygodniu próbnym.

Plan klas 4-8 zostaje zmodyfikowany. Nauczyciele będą pracować z wykorzystaniem komunikatorów, jakich używano w tygodniu próbnym: dysk Google – tu będą na bieżąco wstawiane instrukcje
i zadnia dla uczniów; oprócz tego - fb, telefony, e-maile, strony internetowe wskazane przez nauczycieli.

Dla klas 4,5ab,6ab,7ab,8 zajęcia odbywać się będą w ramach czasowych między 8.00 a 15.00 – jedna lekcja z danego przedmiotu podanego w harmonogramie to około 45 minut.

Dla każdej klasy obowiązuje taki sam plan z wyłączeniem przedmiotów, które odbywać się będą tylko w wymienionych przy przedmiocie klasach.

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

j.angielski

j.polski

historia

przyroda – kl.4

geografia kl.5,6,7,8

fizyka kl.7,8

j.polski

j.angielski

j.niemiecki

WOS – kl.8

matematyka

chemia kl.7,8

biologia kl.5,6,7,8

j.polski

matematyka

-

-

-

matematyka

-

Nauczyciele uczący tych przedmiotów są dostępni (w godz. 8-15) dla uczniów i rodziców poprzez komunikatory i maile. Podczas lekcji z uczniami dostępni są też dla swoich podopiecznych nauczyciele wspomagający.

EDB (kl.8) – uczniowie codziennie, oglądając TV realizują założenia tego przedmiotu bez zadawania dodatkowych prac przez nauczyciela, podsumowanie zdobytej wiedzy nastąpi po powrocie do szkoły.

informatyka - sama realizacja nauczania na odległość sprzyja rozwijaniu umiejętności informatycznych, ale chętni mogą sprawdzić w folderze, czy jest jakieś dodatkowe zadanie do wykonania.

muzyka, plastyka, technika, wychowanie fizyczne – nauczyciele opracują listę aktywności dla uczniów, które mogliby wykonywać przy okazji codziennych czynności czy podczas przerw między poszczególnymi lekcjami – listy umieszczone zostaną w folderach na dysku Google.

wdż., doradztwo zawodowe – uczniowie będą mieli do obejrzenia i zapoznania się - prezentacje multimedialne, filmy tematyczne, wskazane strony internetowe, publikacje, itp.

religia - prowadzona w klasach 1-3 jeden raz w tygodniu wg zasad ustalonych z rodzicami
i uczniami, w klasach starszych – zostanie podane jednorazowe zadanie do wykonania przez uczniów związane ze świętami (lub inne).

Nauczyciele klas – 0 a, b poinformują Rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich

realizacji.

 

Myślę, że taka modyfikacja pozwoli na spokojną, bez dużych obciążeń realizację podstawy

programowej.

 

Być może będą wprowadzone po jakimś czasie pewne zmiany, wówczas poinformuję.

 

Uczniom życzę satysfakcji z nowej formy pracy, rodzicom wytrwałości i siły w

 

pokonywaniu trudności, jakie przyniosła nam rzeczywistość.

 

Pozdrawiam serdecznie

Renata Górska

Odsłony: 607